Na Veľvyslanectve Slovinskej republiky v Bratislave (24. mája) uviedli knižné novinky slovinskej autorky (vľavo) Bredy Smolnikar (1941) Keď sa hore zazelenajú brezy z vydavateľstva Kalligram a slovensko-slovinskej poetky, prozaičky, organizátorky literárnych podujatí a prekladateľky Stanislavy Chrobákovej Repar (1960) Slovenka na kvadrát. Pohľadnice zo Slovinska 2001 – 2010 z vydavateľstva Drewo a srd – Vlna. Slávnostnú prezentáciu otvoril veľvyslanec Slovinska na Slovensku Stanislav Vidovič. Svoju slovinskú kolegyňu predstavila prekladateľka jej knihy do slovenčiny Stanislava Repar, s románom Keď sa hore zazelenajú brezy, z ktorého zazneli ukážky v slovenčine aj slovinčine, podrobne oboznámila publikum literárna vedkyňa Jana Kuzmíková. Autorka ho písala počas pobytu vo Švajčiarsku, ale v Slovinsku nemohol vyjsť, kým sa neskončil 8 rokov trvajúci súdny spor. V osude hlavnej postavy totiž objavili žijúci potomkovia spoločné črty s osudom svojej starej mamy, skutočnej slovinskej emigrantky, a autorku zažalovali za neoprávnené odhalenie jej intímneho života. Súdny spor prerástol na spor o slobodu slova. Roku 2007 autorku zbavili akejkoľvek viny a román mohol vyjsť.

Knihu Stanislavy Repar, ktorá obsahuje rôznorodé texty, tematizované najmä „presadením“ do nového kultúrneho prostredia a „presadením sa“ v ňom, pred stavila divadelníčka Anna Grusková a glosoval filozof Dezider Kamhal, adresát a autor e-mailových listov, zaradených do knižky.