Slovník prekladateľov

Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny prezentovali v máji v bratislavskom klube spisovateľov aj za prítomnosti veľvyslankyne Chorvátskej republiky v SR Andrey Gustović-Ercegovac, veľvyslankyne Slovinskej republiky v SR Marije Maja Lovrenčič-Svetek a charge d’affaires Srbska a Čiernej Hory v SR Mirjany  Nikolić. Veľvyslankyňa Chorvátskej republiky v svojom príhovore okrem iného povedala: ,, e mi cťou, že mám príležitosť pozdraviť vydanie knihy, ktorej zmyslom je registrovať stáročnú prítomnosť literatúry južných Slovanov tu na Slovensku. S mimoriadnym uspokojením zdôrazňujem, že medzi uvedenými prekladmi práve tie z chorvátskeho jazyka sú na prvom mieste, v najväčšej miere vďaka nášmu hostiteľovi a autorovi tejto knihy, pánovi Jankovičovi. Som presvedčená, že tento dobrý trend bude pokračovať a naše vzťahy budeme naďalej zušľachťovať aj v oblasti umenia a kultúry.“

Na prezentácii, ktorú moderoval spisovateľ a vydavateľ Miroslav Demák, odzneli o autorovi a jeho Slovníku len chvály. Je to dielo nabité faktami, vybavené registrami aj štatistickými prehľadmi, a len sám autor vie, koľko úsilia, vytrvalosti a času stálo zistiť niektoré dátumy či iné údaje. Výsledok však stojí za to.

-bi-