Služobný odev pre knihovníkov

Pred rokmi sa na stránkach odbornej tlače živo diskutovalo, či knihovníci, ktorí prichádzajú bezprostredne do styku s návštevníkmi knižníc, majú mať jednotný pracovný odev. Dôvodov za a proti bolo dosť. Diskusia o pracovnom oblečení knihovníkov sa neskôr zúžila na nosenie menoviek, aby čitateľ vedel, s kým hovorí, kto ho správne či nesprávne informoval, prípadne kto mu pomohol. Už návrh, aby pracovníci nosili menovky, vyvolal nesúhlas: ,,Knižnica predsa nie je obchodný dom!“ A tak dodnes čitatelia musia opisovať pracovníka, s ktorým hovorili, ak sa ho chcú dovolať: ,,Bol to taký s bradou... tá malá čierna v okuliaroch... a pod.“     

Jekaterinburská knižnica pripravila anketu o pracovnom odeve knihovníkov. Oslovili pomerne rozsiahlu vzorku čitateľov rôzneho veku, pohlavia, vzdelania a zamestnania. Pre 84 percent čitateľov je dôležitý vonkajší vzhľad knihovníka. 40 percent opýtaných privítalo jednotný pracovný odev, pre zvyšných 60 percent nie je potrebný. Ďalšia otázka skúmala, aký štýl by mal mať služobný odev -- klasický, športový, romantický. Väčšine respondentov by vyhovoval klasický štýl, športový štýl by nevybral nik. Na poslednú otázku mali respondenti odpovedať konkrétnym návrhom. Väčšina neodpovedala a z ostatných odpovedí vám niektoré prinášame:

-- knihovníci by rozhodne mali nosiť menovky,

-- štýl odievania závisí od výšky platu pracovníka,

-- knihovník má právo rozhodnúť sa sám, čo bude nosiť.

Na tento prieskum nadviazala anketa medzi pracovníkmi knižnice. Návrh na služobný odev podporila väčšina knihovníkov. Pokiaľ ide o štýl odievania, zvíťazila jednoznačne klasika.

Po vyhodnotení ankety knižnica oslovila učiteľov a študentov katedry dizajnu odievania a účesov na univerzite, aby pripravili návrhy pre knihovníkov. V školských dielňach vyhotovili prvú kolekciu a knihovníci jekaterinburskej knižnice ju overia v praxi.

Lýdia Čelková