Smerovanie na Východ - Európsky festival poézie, divadla a hudby

Európsky festival poézie, divadla a hudby je nultým ročníkom multikultúrneho a multijazyčného podujatia umeleckého slova v rôznych javiskových podobách - od čítania básní, po divadelné produkcie a hudobné programy.

 

Banská Štiavnica, 21. - 24. augusta 2003

 

Myšlienka stretávania sa básnikov z východnej Európy je nápad riaditeľa Moliérovho divadla - Michela de Maulne z Paríža. Chcel, aby básnici najskôr spolu komunikovali po francúzsky, čítali básne vo svojom rodnom jazyku a zároveň po francúzsky.
           Prvé stretnutie básnikov sa uskutočnilo na prelome mája a júna 2002 v Budmericiach. Iniciatíva dostala názov Cap a l'Est, čo v preklade znamená Smerovanie (cesta) na východ. Nasledovali ďalšie dve komorné, pracovné stretnutia básnikov z 10 krajín strednej a východnej Európy, zaujatých myšlienkou Michela de Maulne. Ale to sa už rodila myšlienka verejnej prezentácie - idea frankofónneho festivalu básnikov. K projektu sa pripojila Antónia Miklíková, slovenská herečka pôsobiaca v Paríži, a myšlienka ,,básnického festivalu" sa rozrástla aj na dramatické produkcie, hudbu. A tip na miesto konania festivalu jednoznačne padol na Banskú Štiavnicu. Festival Smerovanie na Východ - Cap a l' Est sa koná v dňoch 21. - 24. augusta 2003. Organizátorom festivalu je medzinárodná asociácia Cap a l' Est a Literárne informačné centrum, Bratislava.
           Na divadlené, hudobné produkcie, aj poetické stretnutia sú vítaní všetci záujemcovia o umelecké slovo a jeho javiskovú prezentácu. Nie je dôležitá znalosť francúzskeho jazyka, aj keď je hlavným dorozumievacím jazykom účastníkov festivalu, aj verejných produkcií:
           "Nie je treba porozumieť každému slovíčku. Chceme vytvoriť priestor počúvať francúzsky jazyk, aj pre tých, ktorí ho neovládajú. Tak preukázať toleranciu - k inej kultúre, naučiť sa poznávať jazyk alebo jednoducho cítiť inú kultúru, aj keď to znie predovšetkým emotívne. Je to cesta, ako sa môžeme otvoriť inej kultúre. Idea vzájomnej komunikácie má vždy vychádzať z vlastných tradícií, nestratiť ich a nehanbiť sa za ne, podporiť vlastnú tradíciu, tak, ako Francúzi vždy svoju tradíciu podporujú, neopúšťajú ju. Azda preto prišla myšlienka pripraviť takýto festival práve z Francúzska" hovorí herečka Antónia Miklíková v časopise Knižná revue.

 

Ľubica Suballyová

 
 
FESTIVALOVÝ PROGRAM:
 • 21. augusta 2003 - Štvrtok

   

  19.00 hod., Starý zámok: Hamlet v zrkadle (Holan / Válek) Účinkujú: Chantal Poulain, Milan Kňažko, Jozef Dodo Šošoka

  22. hod., Evanjelický kostol: Francúzska sakrálna hudba XIV. storočia (otvárací koncert). Účinkujú: Robin Troman, Michye Kuriu, Régine Chauvet, Charles Raguin a hudobný súbor Vestiva.

 • 22. autusta 2003 - Piatok

   

  17.00 hod., Rubigall: Poetické stretnutie (vo francúzštine, slovenčine a poľštine). Účinkujú: Krystyna Rodowska a Vladas Braziunas.

  19,30 hod., Banské múzeum, Kammerhof: Zbláznená láska. Účinkujú: Antónia Miklíková a Scott Thrun.

  21.00 hod., Banské múzeum, Kammerhof: Poetické stretnutie. Účinkujú: Albert Marenčin, Jozef Mihalkovič, Ján Švantner, Dana Podracká.

 • 23. augusta 2003 - Sobota

   

  15.00 hod., Banské múzeum, Kammerhof: Francúzska svetská hudba XIV. storočia. Účinkuje hudobný súbor Vestiva.

  17.00 hod., Rubigall: Poetické stretnutie (v macedónčine, bulharčine, slovenčine a francúzštine). Účinkujú: Eftim Kletnikov, Radovan Pavlovski, Kiril Kadiiski a Aksinia Mihailova.

  19.30 hod., Starý zámok: Noci. Účinkujú: Jean-Claude Pennetier a Isabelle Hurtin.

  21.00 hod., Starý zámok: Poetické stretnutie (v gréčtine, slovenčine a francúzštine). Účinkujú: Titos Partikios, Stratis Paschalis, Christophoros Liondakis a grécki hudobníci).

 • 24. augusta 2003 - Nedeľa

   

  17.00 hod., Banské múzeum v prírode: Poetické stretnutie (v rumunčine, slovenčine a francúzštine). Účinkujú: Alexandre Matei, Simona Popescu, Irina Nechit a emilian Galaicu-Paun.

  19.30 hod., Amfiteáter: Možno, Eleonóra. Účinkuje Divadlo Mundi, Bukurešť.

  22.00 hod., Hotel Grand Matej: Taraf 10. Účinkuje súbor rumunskej cigánskej hudby.