SMEROVANIE NA VÝCHOD na internete!

Stretnutie frankofónnych básnikov strednej a východnej Európy pod názvom SMEROVANIE NA VÝCHOD - CAP A L´EST, ktorého nultý ročník v júni tohto roku zorganizovalo Literárne informačné centrum v prekrásnom kaštieli v Budmericiach (v spolupráci s Ministerstvom kultúry na základe projektu riaditeľa Molierovho divadla) má už svoje webovské sídlo na internete - capalest.sk

 A. Matuška, Oddelenie informatiky LIC