Španielski vysokoškolskí pedagógovia a slovakisti Salustio Alvarado Socastro a Alejandro Hermida de Blas a Slovenka Valéria Kováčová Rivera de Rosales z madridskej Filologickej fakulty Univerzity Complutense majú najväčšiu zásluhu na tom, že 5. mája sa tu konal už 10. deň slovenského jazyka a kultúry. Jeho hlavnou náplňou bola konferencia o našej súčasnej literatúre. Výrazný podiel na organizácii podujatia malo aj Veľvyslanectvo slovenskej republiky v Španielskom kráľovstve, pričom dôležitá bola osobná zaangažovanosť veľvyslanca Jána Škodu. Klub nezávislých spisovateľov zasa garantoval účasť odborníkov zo Slovenska.

Na konferencii odznelo šesť príspevkov, rokovacie jazyky boli už tradične dva – slovenčina a španielčina. S. Alvarado a Renáta Bojničanová zhodnotili osobnosť a dielo nedávno zosnulého slovenského hispanistu prof. Ladislava Trupa. Poézii Štefana Strážaya sa venovali v referátoch J. Zambor O povahe lyriky Š. Strážaya a A. Hermida Neverbálna komunikácia v poézii Š. Strážaya. V. Kováčová predniesla príspevok Profil ženy v románe R. Slobodu Uršuľa. Ľubica Suballyová priblížila publiku súčasnú slovenskú literatúru pre deti a mládež a stav jej čítania a autor tohto článku sa prezentoval referátom Obraz života v ére politickej totality v stvárnení súčasnej slovenskej prózy. Konferencia sa konala v rámci Týždňa literatúry na Univerzite Complutense, zasväteného peruánskemu prozaikovi Mariovi Vargasovi Llosovi, nositeľovi Nobelovej ceny. V deň nášho rokovania sa pred budovou fakulty uskutočnilo čítanie z jeho diel v rôznych jazykoch, a tak sme v čase prestávky medzi predpoludňajším a popoludňajším programom mali možnosť vypočuť si aj úryvky z jeho próz v slovenčine, ktoré predniesli študenti. Celé slovakistické podujatie zvŕšil literárny večer v záhrade rezidencie slovenského veľvyslanca. Prezentovali sa na ňom dve najnovšie knihy Jána Zambora – Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu a Slohy na otcovu smrť a iné španielske elégie.

Po skončení konferencie sme navštívili Cervantesovo múzeum v jeho rodnom dome v meste Alcalá de Henares. Čestné miesto medzi zahraničnými vydaniami Dona Quijota patrí prekladu Jozefa Felixa s ilustráciami Albína Brunovského z roku 1965. V historickej aule miestnej univerzity každoročne odovzdáva španielsky kráľ najvyššie domáce ocenenie za literárnu tvorbu – Cervantesovu cenu. V tomto čase je v Alcale rozsiahla výstava grafík Albína Brunovského zo zbierok SNG.