V bratislavskom KC Dunaj predstavil spisovateľ Michal Hvorecký 4. decembra svoju novú knihu Spamäti (Marenčin PT), v ktorej zhrnul všetko, čo zarezonovalo v jeho živote i v živote Slovenska za posledných päť rokov. Asi štvrtinu textov publikoval už predtým na svojom blogu či sociálnych sieťach, ostatné vznikli priamo pre potreby knihy. Autor prečítal viacero úryvkov z každej tematickej oblasti: zaspomínal si na detstvo v reálnom socializme, dotkol sa radostí i strastí otcovstva, vyrozprával veselé aj vážne zážitky z ciest po Slovensku a po svete, no predovšetkým sa kriticky vyjadril k niektorým negatívnym fenoménom súčasnej spoločnosti.