Späť k Mladým letám

Hra pre tvoje modré oči, Kuchárska kniha pre deti, ale aj Modrá a Zelená kniha rozprávok. Mnohí čitatelia spoznali tvorbu Ľubomíra Feldeka cez jeho detské veršíky a rozprávky. Táto vetva autorovej nesmierne širokej a plodnej tvorby, patrí k zlatému fondu slovenskej knižnej kultúry aj vďaka intenzívnej spolupráci so špičkovými ilustrátormi, napríklad Miroslavom Cipárom či Albínom Brunovským. Ľubomír Feldek je ďalším z autorov, ktorých autentické spomienky vám prinášame v projekte LIC_oral history. Vypočujte si, ako vyzerali jeho spisovateľské začiatky v redakcii vydavateľstva Mladé letá.  

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.