Vybájená krajina, takmer ako tá naša, napínavý
boj dobra so zlom a veľká porcia dávnej mágie
je overeným receptom autorov, ktorý zaručene
funguje už od nepamäti. Tento princíp využili od   
J. R. R. Tolkiena a C. S. Lewisa až po J. K. Rowlingo-
vú už mnohí spisovatelia a vždy sa stretli s úspe-
chom (nielen) u detského čitateľa. A tak nečudo,
že hneď prvý diel série Spirit Animals: Zrodenie
legendy sa po uvedení na trh udržal mesiace na
vrchole rebríčka bestsellerov New York Times.
  Spirit Animals je séria na seba nadväzujúcich
príbehov, ktorej každý diel je napísaný iným autorom
(autormi), no napriek tomu si drží jednotnú koncepč-
nú líniu. U nás vyšlo už deväť častí vo Vydavateľstve
Fragment v preklade Emy Liptákovej. Séria bola
doteraz preložená do sedemnástich jazykov.
  Fantasy krajina, ktorú v prvej knihe Zrodenie
legendy vytvoril autor Brandon Mull, je čitateľovi
vcelku podrobne geologicky predstavená. Svet je
tu známy pod názvom Erdas a jeho kontinentálne
členenie pripomína to skutočné. Veľkú moc a vý-
znamné postavenie tu majú tzv. Zelenopláštnici
– ľudia, ktorí dokázali v tajomnom rituáli privolať
svoje duchovné zviera a spolu s ním nadobudli jeho
neobyčajné schopnosti. Tu prichádzajú na scénu
naši štyria hrdinovia Conor, Abeke, Meilin a Rollan.
Patria k hŕstke vyvolených, ktorí privolajú hneď
legendárnych pravekých duchovných strážcov
sveta – vlka, sokola, leoparda a pandu. Veľmi skoro
pochopia, že privolaním svojho duchovného zviera-
ťa nezískali len nadľudské schopnosti, ale aj veľkú
zodpovednosť, dôležité poslanie a možnosť ovplyv-
niť osud celého sveta. Spolu s pradávnymi
ochrancami sveta sa v zabudnutých končinách
Erdasu prebudila i temná sila, ktorá sa ho chystá
celý ovládnuť. Na stranu zla sa postavili Dobyvate-
lia a tí sa snažia Erdas zničiť. Conor, Abeke, Meilin
a Rollan sú v zložitej situácii, nemajú dostatok času
na výcvik a aj budovanie harmonických vzťahov
s ich duchovnými zvieracími sprievodcami ide len
veľmi pomaly. Napriek týmto okolnostiam sa mu-
sia postaviť zoči-voči neľútostnému nepriateľovi...
  V druhej knihe s názvom Skrytá hrozba (Maggie
Stiefvater) Erdas pomaly upadá do chaosu a zdá sa,
že napriek pomoci, ktorú duchovné zvieratá posky-
tujú štyrom hrdinom a Zelenopláštnikom, Dobyva-
telia víťazia a obsadzujú mestá i krajiny. Pokúšajú
sa narušiť puto, duchovný zväzok, ktorý premosťuje
ľudský a zvierací svet a vytvára rovnováhu. Hľadajú
rôzne možnosti, ako obísť tradičný rituál, a chcú
sami vytvoriť duchovné zviera, nad ktorým by mali
absolútnu moc. A tak našich odvážnych hrdinov
a ich zvieracích pomocníkov čaká ešte dlhé a veľké
dobrodružstvo.