Spisovatelia Európy a Stredomoria sa stretli na Cypre

V Nikózii 5.--7. novembra snemovali spisovatelia z Európy a  krajín Stredomoria na kongrese Mare nostrum III.  Dnešný Cyprus je vzácnou križovatkou kultúr a civilizácií. Leží na rozhraní troch kontinentov: Európy, Afriky a Ázie. Je teda najvhodnejším miestom, kde sa spisovatelia môžu zamyslieť, ako pomôcť dnešnému, nenávisťou a násilím gniavenému svetu. Atmosféru snemovania určovala téma Stredomorie –  vody, čo nás rozdeľujú alebo spájajú? Úloha  literatúry a spisovateľov v konfliktnom svete.

Cyprus a Nikózia sú živým svedectvom súčasných konfliktov. Málokto u nás si uvedomuje, že Cyprus je od roku 1974 rozdeleným štátom. Vtedy sa za pomoci tureckej armády oddelila severná časť ostrova obývaná prevažne Turkami. Hlavné mesto Cypru je dnes jediným rozdeleným mesto v Európe. Výstražné tabule v starých uličkách Nikózie upozorňujú na demarkačnú čiaru medzi dvomi etnikami, ktorá vedie cez mesto a cez celý Cyprus.

O to úžasnejšie bolo, keď sa na kongrese stretli a podali si ruky spisovatelia gréckej a tureckej časti Cypru. Spoločný večer poézie, keď jedenásti grécki a tureckí básnici striedavo vystupovali na pódium, aby vo svojej materčine predniesli básne o nedávnom utrpení a nenávisti a v oboch rečiach sa zaprisahali, že ukončia tieto pocity netolerancie, bol vrcholom tohto podujatia. Ukázala sa sila písaného slova. Už niekoľko rokov sa organizujú spoločné literárne súťaže gréckych a tureckých autorov žijúcich na Cypre, v spoločnej vlasti.

Dobrým príkladom poslúžila aj izraelská spisovateľka Yael Lerelová. Polemizuje so stanoviskom oficiálneho Izraela. Nebojí sa zastať aj druhej strany. Vo svojom vydavateľstve Andalusia vydáva knihy palestínskych spisovateľov v hebrejskom preklade a zabezpečuje ich recenzie v popredných izraelských médiách.

Druhú časť snemovania delegátov 33 spisovateľských organizácií z Európy tvorili profesné otázky spisovateľského pôsobenia v zjednotenej Európe. AOSS – čiže Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, vrátane Slovenského centra PEN, ktorú som zastupoval, je teraz plnoprávnym členom celoeurópskej federácie spisovateľov (EWC).

Spisovateľské organizácie Európy pomáhajú zladiť legislatívu najmä v oblasti autorských práv, zdaňovania kníh, poplatkov za výpožičky kníh vo verejných knižniciach a pod. Po dohovore s predsedníčkou EWC (European Writers Congress) Maureen Dufyovej som predniesol príspevok o situácii na Slovensku, novom členskom štáte EÚ. Popri pozitívach reformného procesu som informoval o daňovej reforme s jednotnou DPH 19 % aj na všetky tlačoviny, čo nepriaznivo pôsobí na rozvoj knižnej kultúry. Delegáti európskych spisovateľských organizácií sa zhodli, že v dnešnom globalizovanom svete musia vlády venovať národným literatúram a vôbec čítaniu najmä medzi mladšou generáciou väčšiu pozornosť.

Po kuloárnych rozhovoroch so spisovateľmi rôznych krajín musím radostne konštatovať, že prestíž Slovenska je dnes vysoká. Viacerí sa ma pýtali na nového eurokomisára pre vzdelanie a kultúru Jána Figeľa. Vkladajú do neho nádeje, že ako predstaviteľ nového členského štátu Európskej únie podporí úsilia o zvýšenie prestíže národných literatúr európskych národov, predovšetkým malých krajín.

Anton Hykisch