Foto Peter Procházka
Karol Plicka často hovorieval, že práca
skracuje dni a predlžuje život, a tak bol
aktívny až do vysokého veku. Aj Ma-
rián Pauer (1945), spisovateľ a teoretik
otografie, ktorý Plicku osobne poznal, uznal, že je to naozaj tak. Je totiž au-
orom monografie o tomto významnom etnografovi, folkloristovi, zberateľovi
udových piesní (zozbieral a zapísal ich vyše 44 000), fotografovi, režisérovi,
cenáristovi a kameramanovi (1894 – 1987) s jednoduchým náz  vom Karol
Plicka. Túto reprezentatívnu publikáciu okrem autora uviedol do života v kine
umière v Bratislave 10. mája aj Ivan Plicka, jeden z dvoch synov Karola Plicku.
Hoci sa svet zmenil a už nie je taký, ako ho jeho otec zachytil, verí, že jeho
hodnota bude s pribúdajúcimi rokmi narastať. Kniha vznikala vo Vydavateľ-
tve Slovart, vyšla z jeho iniciatívy a ako povedal riaditeľ vydavateľstva Juraj
Heger, má byť splatením dlhu Karolovi Plickovi, dôstojnou poctou všetkému,
o urobil. Za bohatým obrazovým materiálom (umelcove fotografie, zábery z fil-
mov, rukopisy notových zápisov, fotografie tvorcu pri práci, faksimile dobovej
korešpondencie) stojí aj nezanedbateľná spolupráca so Slovenským národným
múzeom v Martine a Slovenským filmovým ústavom.