Spolok zabodoval

V dňoch 23. a 24. augusta Spolok slovenských knihovníkov opäť pripravil celoslovenské stretnutie knihovníkov-seniorov. z celého Slovenska. Tento rok v spolupráci s Národným bibliografickým ústavom SNK navštívili Veľký Krtíš. Tamojšia Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho pripravila program, ktorý bol príjemným prekvapením pre všetkých účastníkov. Zoznámili nielen s činnosťou knižnice, jej vývojom, problémami, ale aj úspechmi aj perspektívnymi zámermi. Knihovnícku tému doplnil bohatý kultúrno-vzdelávací program - návšteva expozícií múzea v Modrom Kameni, Múzea Samuela Godru v Stredných Plachtinciach a Múzea Imre Madácha v Dolnej Strehovej.

Takmer všetci účastníci tohto zaujímavého stretnutia navštívili Veľký Krtíš a jeho okolie prvýkrát, preto otázkam nebolo konca-kraja. Veľkokrtíšťania však knihovnícky ,,nápor“ zvládli perfektne a zanechali ten najlepší dojem. Organizátorom patrí veľká vďaka a všetci účastníci veria, že Spolok slovenských knihovníkov podporí podobnú ,,letnú aktivitu“ aj na budúci rok.

-lč-