Záhorská knižnica spolu so Záhorskou galériou v Senici pripravila na 18. mája literárno-hudobné pásmo venované básnickému umeniu Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej pri príležitosti jej nedožitých osemdesiatin. Podujatie moderovala jej sestra Mária Kalmančoková, básne recitovala Elena Ovečková. Na stretnutia s poetkou spomínali Ján Buzássy a Marián Hatala, ktorí sa vyznali z obdivu k jej poézii a pripomenuli, ako veľmi chýba takýto hlas v našom verejnom kultúrnom priestore. Hatala pridal myšlienku Vadkerti-Gavorníkovej, pre ktorú poézia bola „princípom nášho jestvovania“ a  predniesol jej báseň Nôž z  almanachu Poézia na pomedzí. Smutnokrásny večer vyvrcholil koncertom a dlhotrvajúcim potleskom.