V pondelok 15. apríla bola v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave predstavená kniha Neznámy Radoj a dokumentárny film režiséra Ilka Dundakova Radoj Ralin a čas. Radoj Ralin patrí medzi najcharizmatickejšie postavy v bulharskej kultúre druhej polovice 20. storočia. Spisovateľ, básnik a satirik bol v čase totality najznámejším bulharským disidentom. Podujatie preto vyvolalo veľký záujem návštevníkov, ktorí prišli na stretnutie s Jordanom Popovom, spisovateľom, satirikom a zástupcom šéfredaktora humoristických novín Sršeň, a s docentkou Violetou Vassilevou. Jordan Popov predstavil knihu Neznámy Radoj, ktorá obsahuje spomienky zhruba 40 súčasníkov – spisovateľov, novinárov, umelcov, akademikov, knihovníkov… – na Radoja. Zdôraznil, že cieľom titulu, ktorý zostavil spolu s Atanasom Tsonkovom, je priblížiť autorovo národnostné uvedomenie a literárnu tvorbu. Violeta Vassileva porozprávala o vzniku dokumentárneho filmu Radoj Ralin a čas, v ktorom režisér Ilko Dundakov ukázal Radoja v bežnom živote a veľmi výstižne zachytil jeho pôsobenie ako satirika, umelca, rebela a bohéma.