Spomienka na Rudolfa Slobodu

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves si uctila pamiatku svojho rodáka Rudolfa Slobodu pri príležitosti štvrťstoročnice jeho úmrtia.

Rudolf Sloboda sa narodil 16. apríla 1938 v Devínskej Novej Vsi. Po neukončených štúdiách filozofie na Filozofickej fakulte v Bratislave vystriedal viacero povolaní. Pracoval ako baník v Čechách i ako stavebný robotník v Bratislave. V rokoch 1959 – 1962 pôsobil ako vydavateľský redaktor vo vydavateľstve Smena, v rokoch 1972 – 1984 ako dramaturg Slovenskej filmovej tvorby v Bratislave, potom ako odborný pracovník v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Od roku 1988 bol umelcom v slobodnom povolaní a venoval sa výlučne literárnej tvorbe. Zomrel 6. októbra 1995 v Devínskej Novej Vsi – život ukončil samovraždou.

Správu z podujatie a ďalšie fotografie nájdete na webe mestskej časti