Spomienka na Simone de Beauvoir

V stredu 30. apríla  sa na pôde Francúzskeho inštitútu v Bratislave  uskutočnilo podujatie pri príležitosti stého výročia narodenia významnej  francúzskej spisovateľky a filozofky Simone de Beauvoirovej. S  príspevkami o živote a tvorbe autorky vystúpili  Etela Farkašová,  Lenka Krištofová. a Miroslav Marcelli. Po prednáškach nasledovala  diskusia, v ktorej si prítomní zaspomínali a návštevu Beauvoirovej a  Sartra v Bratislave v 60. rokoch minulého storočia.

-ef-