Spomienka na Štefánika

7. augusta 2019 sa v priestoroch bratislavskej Mestskej knižnice uskutočnilo komentované čítanie venované spomienke na M. R. Štefánika. Akciu organizoval Klub nezávislých spisovateľov. Hosťami boli Anton BalážMariana Čengel Solčanská. Podujatie moderovala Dagmar Inštitorisová.

Hlavnou témou stretnutia bol život a spomienka na M. R. Štefánika. Účastníci diskusie sa tematicky zamerali hlavne na to, ako spoločnosť vníma postavu generála. Diskutéri sa zhodli na tom, že aj keď máme dochované dobové dokumenty, ako napr. jeho súkromnú korešpondenciu a rôzne svedectvá od jeho súčasníkov, napriek tomu si ho spoločnosť značne idealizuje.

Mariana Čengel Solčanská sa vo svojom románe Generál snažila v Štefánikovi „nájsť človeka“. Preto ho nezobrazila čiernobielo, čím si vraj vyslúžila kritiku od jeho skalných zástancov. Teatrologička Dagmar Inštitorisová pokračuje v dotváraní obrazu o Štefánikovi vo svojej najnovšej monografii Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách. V nej sa zaoberá zobrazovaním osobnosti Štefánika v dramatickej tvorbe, ktorú mapuje od roku 1920 až po súčasnosť. Trojicu príhodne uzatvoril Anton Baláž so svojim dielom Prehovor Ezechiel, v ktorom píše o živote Jána Lajčiaka, ktorý sa so Štefánikom dobre poznal.

Debatu ukončila Dagmar Inštitorisová slovami, že M. R. Štefánik je zaujímavá postava našich dejín, ktorú sa oplatí spoznávať zo všetkých strán.