Spomienka na Tajovského

Obecný úrad Tajov, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum a Rímskokatolícky farský úrad v Tajove pripravili 16. októbra spomienkovú slávnosť pri príležitosti 130. výročia narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Počas osláv, ktorých súčasťou boli svätá omša, pietny akt pri spisovateľom hrobe a spomienková slávnosť v kultúrnom dome, bol pre záujemcov voľný vstup do Pamätného domu J. G. Tajovského.