Pod názvom 20 let bez Jana Lopatky sa konal 13. júna v Slovenskom inštitúte v Prahe večer venovaný 20. výročiu úmrtia českého literárneho kritika a editora, signatára Charty 77 Jana Lopatku (1940 1993). Zaspomínali si naňho priatelia, spolupracovníci a žiaci z rôznych období jeho života. Karel Štindl priblížil Lopatkovo pôsobenie v časopise Tvář, Jiří Brabec hovoril o spolupráci s ním pri príprave samizdatového Slovníka českých spisovateľov, Ivan M. Havel a Tomáš Vrba spomínali na Lopatkovu prácu na samizdatovej Edícii Expedice. Na podujatí sa zišlo početné publikum. Prítomný bol aj hosť zo Slovenska literárny kritik a teoretik Milan Šútovec. Pripomenul obdobie rokov 1968 – 1970, keď ako redaktor Slovenských pohľadov s Janom Lopatkom spolupracoval. V roku 1970, keď mali v Českej republike mnohí autori publikačný zákaz, no na Slovensku polygrafia zotrvačnosťou ešte produkovala veci skoršie, bolo jedno číslo Slovenských pohľadov venované českým autorom. Zostavil a pripravil ho Jan Lopatka a vyšli v ňom Vladimír Holan, Jaroslav Putík, Karel Šiktanc, Vladimír Páral, Alexander Kliment, Andrej Stankovič a ďalší. „Nezmestil“ sa Egon Bondy. Ani na Slovensku sa už vtedy nedalo všetko…