Spomienky na uličku lásky

V rámci Cyklu literárnych utorkov sa v bratislavskej letnej čitárni U červeného raka uskutočnila (22. júla) prezentácia publikácie Antona Baláža Hriešna Vydrica z Vydavateľstva Albert Marenčin – PT. Autor zaujímavo vyrozprával, ako sa zrodila myšlienka knižne zdokumentovať tento zaujímavý fenomén, aký Vydrica pre Bratislavčanov predstavuje. K  ulici a celej mestskej časti, ktorá s ňou súvisí, sa viažu jednak nostalgické spomienky jej pamätníkov, v ktorých doznieva provinčná túžba po mondénnosti, ale na druhej strane výčitky voči arogantnosti moci, ktorá dala historické Podhradie koncom 60. rokov zbúrať. Autorov hosť, spisovateľ Tomáš JANOVIC spomenul niektoré diela z našej literatúry, ktoré zachytili atmosféru tejto bratislavskej uličky, kde sa schádzali námorníci, umelci, študenti, jednoducho bohémi, ktorí sa radi zabávali v spoločnosti ,,kňažiek lásky“. Moderátor programu Dado NAGY prečítal ukážku z knihy o ,,Korunovej Malvínke“. Medzi návštevníkmi literárneho popoludnia bol aj režisér filmu Tábor padlých žien Laco HALAMA, ktorý nakrútil podľa rovnomenného románu Antona BALÁŽA. Úsmevne dokreslil atmosféru vojnovej a povojnovej Bratislavy Albert MARENČIN starší. Vďaka svojim kontaktom a jazykovým znalostiam sa celkom nevinne a dobrosrdečne stal ,,dílerom ochranných prostriedkov“, pretože v tom čase neboli úzkoprofilovým tovarom len nylonové pančuchy, ale aj prezervatívy.

–báb–