Spomienky z bojovej oblohy

Imrich GABLECH (1915) patrí k tým slovenským pilotom, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali v radoch RAF. Do britských leteckých síl sa dostal roku 1942 po strastiplnom pobyte v ruských pracovných táboroch, kam ho odviedli z Dęblinu. V tomto poľskom meste vtedy sídlilo najväčšie učilište na výcvik leteckého personálu. Sem ušiel s viacerými slovenskými pilotmi po rozbití Československa po mníchovskej zrade roku 1939, za čo na nich vydali zatykač. V roku 60. výročia porážky fašistického Nemecka Imrich GABLECH uverejnil svoje spomienky na tieto pohnuté udalosti. Spomienkovú knižku s bohatou dokumentáciou ,,Hallo, Airfield-control, go ahead!“ pomáhal vojnovému pilotovi písať Jozef SVÍTEK a vydalo ju vydavateľstvo Magnet Press s podporou BAE Systems pre Slovensko. Na slávnostné uvedenie knižky na cestu k čitateľom (26. mája v Bratislave) prišiel aj autor, ktorý v súčasnosti žije v Čechách. Britská veľvyslankyňa v Bratislave Judith MACGREGOR po srdečnom rozhovore s autorom v angličtine pokračovala v slávnostnom príhovore v slovenčine. Ocenila bojové zásluhy Imricha GABLECHA počas druhej svetovej vojny, ako aj jeho úsilie a trpezlivosť vynaložené pri zaznamenaní týchto spomienok. Práve vďaka nim si aj generácie, ktoré vojnu nezažili, uvedomia jej hrôzy a nebudú pokladať za samozrejmosť mierové spolužitie v zjednotenej Európe.

–báb–