Spomínanie v Artfore

V utorok 16. novembra stretli sa v bratislavskom kníhkupectve Artforum tí, ktorí si chceli tak trochu zaspomínať, ako prežívali tieto dni pred pätnástimi rokmi. Priviedla ich sem však aj prezentácia spoločnej knihy Fedora Gála a Petra Zajaca 1 + 1, ktorá v týchto dňoch vyšla vo vydavateľstve Petrus. Fedor Gál uviedol knihu bilančným porovnaním, ako sa jeho život zmenil v porovnaní s tým, ako žil do novembra '89. Spomienky na prežité obdobie, ale aj viažuce sa priamo ku vzniku knihy pridal aj druhý z autorov. Knižka obsahuje viacero textov už publikovaných v Domino fóre.