V rámci cyklu podujatí Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici OSOBNOSTI sa vo februári predstavil dlhoročný režisér banskobystrického rozhlasového štúdia Ladislav Hyža. Rodák z Liptova písal históriu banskobystrického rozhlasu od skončenia dramaturgie na VŠMU roku 1964, toto pracovisko bolo počas celého jeho profesionálneho života jedinou „štáciou“, je preto prirodzené, že si veľa pamätá. Z podnetu kolegov a priateľov sa nechal nahovoriť na napísanie knihy Diagnóza: rozhlasom urieknutý (Banská Bystrica, Trian 2010). Autor si diagnózu určil sám už v úvode: „ak ste štyridsať rokov v neustálom a čoraz dôvernejšom styku z rozhlasom, musíte sa ním infikovať a práve on sa pre vás stane chorobou v tom najlepšom slova zmysle. Tak teda do toho! Nepriateľa sa nebojte a na počet strán nehľaďte. Veď kniha sa dá odložiť kedykoľvek. A je to aj recyklovateľná surovina! Je mi vás ľúto, ale držím vám palce!“

Za desiatky rokov Ladislav Hyža prežil naozaj pestrý kolotoč profesionálnej práce s množstvom spolupracovníkov i kolegov, ktorí vrchovato zaľudnili autorove spomienky. Čitateľ tu nájde mozaiku nekonvenčných portrétov od rozhlasových technikov, úradníkov, riaditeľov až po hercov. Autor si neodpustil ani komentáre k politicko-dobovým súvislostiam, ale robí tak v pestrej farebnej stupnici, nie čierno-bielo. Cenná je faktografická príloha: súpis rozhlasových inscenácií i významnejších autorských prác, režijná spolupráca s banskobystrickými ochotníkmi a zoznam ocenení.

Kniha Ladislava Hyžu je cenným príspevkom do poznávania histórie kultúrno-spoločenského života stredoslovenského regiónu.