Tim Weiner je autorom knihy Enemies: A History of the F.B.I. (Nepriatelia: História FBI), ktorá si v žiadnom prípade nekladie za cieľ stať sa príručkou o  histórii FBI. Nejde v nej o encyklopedický výpočet faktov, do popredia vystupujú skôr súvislosti, kauzy a  pokus objasniť príčiny zločinu. Nekĺžeme sa po povrchu témy, ale prenikáme do vrstiev, o ktorých sme primárne zrejme ani netušili, že vôbec existujú. Weiner dlhé roky spolupracoval s denníkom The New York Times, čo znamená, že mal prehľad o  aktuálnom dianí a  pokúsil sa prepojiť tieto informácie s  postavením a úlohou FBI v tomto dianí. V dnešnom globalizovanom svete, keď naozaj všetko so všetkým súvisí, nemusí byť na škodu veci, aby sa aj slovenský čitateľ dozvedel čo-to o fungovaní FBI.