V súčasnosti je téma jedov v potravinách, kozmetike či život­ nom prostredí živo diskutovaná. V dôsledku toho sa na knižných pultoch ocitajú biokuchárky, pub­likácie o detoxikácii, surovej strave… Ak sa v tom všetkom chcete vyznať, odporúčame nový titul Doba jedová (Príroda 2013, prel. Z. Špačková).

Publikácia s názvom charakterizujúcim toxicitu súčasnej konzumnej spoločnosti pochá­dza od erudovaných a medziná­rodne uznávaných odborníkov v oblasti biomedicíny, toxikológie, neurofarmakológie a biochémie, Anny Struneckej a Jiřího Patočku. Sľubuje odborné zorientovanie sa v enormnom množstve potra­vín, nápojov, kozmetiky či liekov s cieľom roztriediť ich na zdraviu prospešné a škodlivé. Zjednoduše­né rozdelenie potravín a výrobkov na dobré a zlé praktizujú rôzne lifestylové časopisy, populárne publikácie, portály o  diétach a zdravom stravovaní a nepriamo i reklama. Danú problematiku tak zjednodušujú a v konečnom dôsledku ľudí zavádzajú. Strunecká a Patočka však vedia, že to, čo konzumujeme, nemožno takto jasne a priamočiaro rozdeliť, ale že za každou potravinou a výrobkom na trhu sa skrýva reťazec zjavných a tajných, viac nelegálnych než legálnych praktík priemyslu, politiky a vedcov.

Autori prenikajú množstvom
štúdií a výskumov z celého sveta, zachádzajú do histórie stravova­nia, tajomstiev reklamy, médií a  špinavých praktík fabrík na spracovanie či už potravín, alebo materiálov, do ktorých sa balia. Odhaľujú, ako záujmy trhu a zisku prevažujú nad výsledkami vedcov jasne dokazujúcimi, že daná potravina je škodlivá.

Môže však jedna publikácia na­praviť alebo aspoň zmierniť ško­dy, ktorými nás dennodenne a na každom kroku masírujú médiá? Čitateľa naučí hľadať súvislosti a neprijímať potravu a informácie o nej pasívne, ale aktívne sa zaujímať o to, čo konzumuje ale bo používa na telo, odkiaľ daná potravina/výrobok pochádza, čo obsahuje a ako na ňu telo re­aguje. Kniha môže pootočiť naše myslenie iným smerom a pokiaľ ju nevnímame úzkostlivo, ponúk­ne nám užitočné vedomosti. Iste, niekomu spôsobí šok, najmä keď sa dozvie, že glutamát je neuro­toxický a vo výrobkoch sa skrýva pod rôznymi označeniami, alebo že plienky sa bielia nebezpečnou látkou. Publikácia radí, ako čítať zložky jednotlivých výrobkov a vyvarovať sa tým škodlivým. Dozviete sa aj o záhadnej látke resveratrol v  červenom víne predlžujúcej život, zaujímavosti o mede i to, prečo radšej nepouží­vať deodoranty. Obsiahlu kapitolu tvorí téma očkovania, o ktorej sa v súčasnosti vedú rozsiahle po­lemiky a ľudí rozdeľuje na dva tábory.

V polovici júla vyjde Doba jedová 2, ktorá sa zameriava na úskalia a riziká konzumácie sladkostí, vysvetľuje, ako je to s dojčením a novými typmi potravín. Autori približujú nové poznatky o rakovine a chorobách z liečenia a opäť sa vracajú k otázke očkovania. O dobe jedovej sa konala tla­čová konferencia 28. júna v Slo­venskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Moderovala ju Andy Timková, ktorá sa zdravou stra­vou zaoberá už niekoľko rokov, preto taktiež ponúkla niekoľko užitočných odporúčaní. Ďalej hovoril aktivista za slobodnú voľbu v očkovaní Marián Fillo, poradca zdravého životného štýlu Peter Planieta a jeden z autorov pub­likácie Jiří Patočka. Každý rozprával o téme, ktorej sa najviac rozumie, no zdôrazňovali najmä to, aby si ľudia vyberali potravi­ny podľa chuti. Fakt, že mrkva nechutí ako mrkva alebo mandľa ako mandľa, nezistíte, ak budete preferovať chemicky upravené potraviny.