Encyklopédia Umění od počátku do současnosti (vydavateľstvo Slovart, preklad Iva Korbelová, Jan Kovář, Tereza Mlčáková) od maliara a profesora kresby na University of the Arts v Londýne Stephena Farthinga je v poradí jeho druhou knihou, ktorá sa v českom preklade objavila na našom trhu. Farthing sa ako hlavný editor podieľal aj na sprievodcovi umením, ktorého poznáme pod názvom 1000 obrazů, které musíte vidět. 576 stranová publikácia Umění od počátku do současnosti, obsahujúca viac než 1100 farebných fotografií, je exkurzom do sveta výtvarného umenia, ktorý popisuje jeho premeny od jaskynnej až po digitálnu podobu, urban art či súčasné austrálske a indické umenie. Editor teda zaradil do publikácie nielen európske umenie, ale aj buddhistické, africké, hinduistické, islamské, čínske, kórejské, japonské, severoamerické domorodé… Kniha svojím chronologickým usporiadaním ponúka prehľad základných období a hnutí, ozrejmuje faktory, ktoré ich utvárali, približuje práce vybraných umelcov a ich profily. Na konkrétnych umeleckých dielach sa vysvetľuje ich význam, autorovo smerovanie, ako aj hlavné znaky daného obdobia alebo smeru. Napríklad v časti venovanej severskej renesancii autor poukazuje na Dürerovom drevoreze Štyria jazdci Apokalypsy na to, ako sa eschatologické naladenie doby prenieslo do maliarovej vtedy aktuálnej apokalyptickej témy.

Kniha obsahuje základný slovník pojmov a tiež menný register. Jednotlivé pasáže sú síce prehľadne spracované, no podrobnejší obsah (prvá kapitola nesie názov Pravěk až 15. století) by pomohol rýchlejšej orientácii v knihe. Encyklopédie takéhoto druhu pre svoj široký záber musia zvoliť vhodnú selekciu, aby ponúkli podstatné informácie, ktoré čitateľovi ozrejmia metamorfózy umenia. Publikácii Umění od počátku do současnosti sa v tomto smere jej zámer podaril.