Sprievodcovia divadlom

Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov v spolupráci s Kabinetom divadla a filmu SAV vydalo ako jedenástu publikáciu edície Veľké osobnosti slovenského divadla obsiahly zborník Gustáv Valach – herec pokory a vzdoru. Zostavovateľ Milan Polák zaradil do tejto monografie state venované hereckej tvorbe jedného z najvýznamnejších predstaviteľov nášho scénického umenia druhej polovice minulého storočia, ako aj svedectvá, spomienky hercov, kritikov, dokonca aj osobné vyznanie kardinála J. Ch. Korca. Texty dopĺňajú fotografie z divadelných inscenácií a filmov z prierezu celej jeho tvorby.