Spúšťame projekt LIC oral history

Projekt LIC_Oral history vznikal v rokoch 2014 – 2018 pre potreby Literárneho informačného centra. Realizoval ho spisovateľ Daniel Hevier so synom Danielom.

LIC_Oral history je kolekcia viac ako tridsiatich rozhovorov so slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Podcasty budú pravidelne pokračovať každý piatok na webstránke LIC. Niektoré osobnosti budú mať viacero podcastov, v ktorých postupne poodkryjú svoje bytostné myšlienkové zázemie, skúsenosti a postoje v intencii svojich životov.

„Všetko, čo robím, robím pomaly“ je myšlienkovou pozvánkou do vnútorného sveta prozaika, básnika, scenáristu, surrealistu a kolážistu Alberta Marečina (1922 – 2019). Dozviete sa, že celok môže byť aj koláž, niektoré poznámky majú veršovanú podobu a spontaneita je možná iba z vlastnej vôle. Vypočujte si vyznanie tvorcu, pre ktorého literatúra predstavuje podstatnú časť života.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.