Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila v rámci cyklu Trnavské kon texty prezentáciu básnickej zbierky Margaréty PARTELOVEJ Srd ce svieti v slnca sieti. Je to tretia knižka autorky, roku 2005 vydala zbierku Totus Tuus venovanú nedožitým 85. narodeninám Svätého otca Jána Pavla II., roku 2008 ju inšpirovalo 770. výročie povýšenia mesta Trnava na kráľovské mesto k napísaniu knihy Perly v prsteni. Témou najnovšej zbierky kaligramov je Milan Rastislav Štefánik. Knižku medzi čitateľov vypravil čiernym pieskom z tahitskej pláže známy cestovateľ a spisovateľ Fran tišek Kele, ktorého s autorkou spája spoločný obdiv a úcta k osobnosti M. R. Štefánika.