SSPUL pozýva na prednášku

SSPUL pozýva na prednášky o spisovnom jazyku do zasadačky na 5. poschodí na Laurinskej ulici 2 v Bratislave. V stredu 13. mája o 17.00 bude prednášať PhDr. Anna Rácová, CSc., o Úskaliach prepisov z iných grafických sústav do slovenčiny, najmä z krajín Ázie a Afriky, v stredu 3. júna vystúpi Prof. Peter Ďurčo, CSc, s prednáškou Výskum spájateľnosti slov, jedno - a viacjazyčné slovníky kolokácií a ich využitie v prekladateľskej praxi.

Viac na www.sspul.sk