Stála expozícia pracovne Ladislava Mňačka v PNP Praha

 

Dňa 14. 2. 2011 sa v Památníku národního písemníctví na Pelléovej ul.v Prahe uskutočnil večer venovaný osobnosti Ladislava Mňačka pri príležitosti otvorenia stálej expozície jeho pracovne v priestoroch PNP. Večer pod názvom Ladislav Mňačko – Odchody a návraty sa konal pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Ing. Petra Brňa a veľvyslanca Rakúskej republiky v ČR Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa. Usporiadateľom bol Památnik národního písemníctví v spolupráci so Slovenským inštitútom v PraheLiterárnym informačným centrom.

Po hudobnom programe, ktorý moderovali pražskí herci Viera Kučerová a Marko Igonda, otvoril spomienkový večer riaditeľ PNP Zdeněk Freisleben. Vyzdvihol osobnosť Ladislava Mňačka a jeho vzťah k Prahe a zároveň ocenil spoluprácu Slovenského inštitútu v Prahe a LIC pri príprave tohto významného podujatia. Veľvyslanec P. Brňa zdôraznil úlohu Ladislava Mňačka pri rozvoji československej spoločnosti, veľvyslanec Rakúska v obsiahlom expozé poukázal na Mňačkovu principiálnosť a bojovnosť v boji proti totalite a nezmieriteľnosť s potláčaním ľudských práv, a podrobne sa venoval aj rakúskej emigrácii L. Mňačka. A. Halvoník, riaditeľ Literárneho informačného centra v Bratislave, vo svojom vystúpení vyzdvihol osobnosť L. Mňačka ako predstaviteľa svetovej literatúry v súvislosti s prekladmi jeho diel do všetkých európskych a mnohých neeurópskych jazykov, ako aj jeho miesto pri demokratizácii a obnove spoločenského života v Československu v 2. polovici 20. storočia. Umeleckú, politickú a spoločenskú činnosť L. Mňačka podrobne zhodnotil Jozef Leikert, autor jeho faktografickej biografie. V programe vystúpil aj predstaviteľ hlavnej úlohy vo filme Smrť sa volá Engelchen Jan Káčer, ktorý si zaspomínal na nakrúcanie filmu za prítomnosti L. Mňačka. Na záver programu bola oficiálne otvorená pamätná izba L. Mňačka, vytvorená z mobiliáru, knižnice a osobných predmetov z jeho pražského bytu.

                                                                                                                            -ha-