Stalo sa - V zátiší sna

V bratislavskej Galérii Artotéka sa 3. októbra uskutočnila prezentácia knihy básní U zatišju sna (V zátiší sna), ktorú publikovalo vydavateľstvo Prometej z Nového Sadu. Knižka je výberom z poézie dvoch významných súčasných slovenských autoriek, Etely Farkašovej zo Slovenska a Viery Benkovej zo Srbska. Výber básní urobil docent Michal Babiak, básne zo slovenčiny do srbského jazyka preložila Anna Dudášová, Samuel Boldocký a Viera Benková a autorkou ilustrácií je Blanka Votavová. Knižná novinka má za cieľ prispieť k ešte užšej srbsko-slovenskej kultúrnej spolupráci.

Čas na ticho - takto je pomenovaná kniha esejí Etely Farkašovej a o tomto zrýchlenom čase, či o spomalení človeka, sa zamýšľa aj v básňach, ktoré boli preložené do srbčiny. Viera Benková zase uvažuje nad metamorfózou zmýšľania a vnímania s pribúdaním rokov.