Stanislava Repar na marcových podujatiach v Ľubľane a Záhrebe

Poetka, spisovateľka, prekladateľka a literárna vedkyňa Stanislava Chrobáková Repar sa v marci na pozvanie druhej strany zúčastnila dvoch významných podujatí v zahraničí. V utorok 7. marca vystúpila v rámci diskusie so štyrmi nominantmi a nominantkami Rožancovej ceny 2016, udeľovanej v Slovinsku za najlepšiu esejistickú knihu roka. Chrobáková Repar bola na cenu nominovaná za knihu Agónia zmyslu (Ľubľana 2015), podtitul knihy znie: Úvahy o civilizácii bohatých barbarov, zlyhaní (medzi)kultúrnych volieb, feministickej iniciatívnosti – a vytrvalosti. Ako na záložke knihy uviedla filozofka Spomenka Hribar, pre autorku a jej knihu je charakteristický „post-tranzičný referenčný trojuholník Slovinsko – Slovensko – Česká republika“, pričom v knihe „bežne prechádza k existenciálnym a etickým otázkam, dávajúc nám pocítiť, nakoľko sme ešte sami sebou a nakoľko sa už len pretvarujeme“. (Za štvrťstoročnú históriu Rožancovej ceny sa medzi nominovanými doposiaľ neocitlo dielo, ktoré by nebolo napísané v autorovej/autorkinej materinčine; Reparovej prvenstvo je v tomto zmysle nesporné.)

V stredu 8. marca sa Chrobáková Repar predstavila na ďalšom podujatí – diskusii a autorskom čítaní „dvojdomých“ poetiek Slovinska a Chorvátska v Záhrebe. Práve v súvislosti s dvojdomosťou pozvaných hostiek boli na podujatí zastúpene aj literatúry Slovenska, Macedónska a Srbska. Podujatie k MDŽ zorganizovalo slovinské veľvyslanectvo v Chorvátsku, uskutočnilo sa v priestoroch mestskej knižnice na pešej zóne a bolo hojne navštívené. Okrem iných sa ho zúčastnili aj dve ďalšie najvyššie predstaviteľky diplomatických zborov, konkrétne veľvyslankyne Srbska a Kanady. Diskutovalo sa o problémoch s viacjazyčnosťou, rodovou a národnou príslušnosťou či cudzotou, ale aj interkulturalitou v dnešnom svete poznačenom migráciami. Podujatie moderovala Nadežda Čačinovič, filozofka, prekladateľka a predsedníčka Chorvátskeho centra PEN.

Martina Magdič

Foto: Freepik