Staromestská knižnica oceňuje

Staromestská knižnica 6. novembra 2008 piaty raz udeľuje výročnú cenu Rad Bobríka – knihovníka za nezištnú pomoc a podporu jej aktivít. V tomto roku sme sa rozhodli udeliť ocenenie trom laureátom - RNDr. Antonovi Pevalovi, CSc. (SAV), PhDr. Jane Bahurinskej (SNG) a študentovi Právnickej fakulty UK Andrejovi Lesayovi. K 26 „bobríkom“ za roky 2004 – 2007 tak pribudnú ďalší traja. Dúfame, že nám priaznivci a priatelia Staromestskej knižnice zachovajú svoju náklonnosť a rady ocenených sa o rok opäť rozšíria.

-zv-