Staromestský salón sa uskutočnil 25. januára v Hudobnom salóne Zichyho paláca v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnili básnik Milan Rúfus, herečka, recitátorka Eva Kristínová a huslista Peter Michalica. Prilákali toľko návštevníkov, že bolo treba pridať stoličky do foyer, kde sa dianie v sále premietalo na obrazovke. Príležitosť na stretnutie s majstrom Rúfusom využil aj eurokomisár Ján Figeľ.