V piatok 13. júla prezentáciou v Artotéke Mestskej knižnice v Bratislave nazvanou Z jazyka do jazyka vyvrcholila tretia dielňa prekladu poézie, ktorú organizovalo Literárne informačné centrum v  spolupráci s Literature Across Frontiers (LAF) a s finančnou podporou grantu Európskej komisie Culture 2008 – 2013. Básnici strávili týždeň v krásnom prostredí Kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach.

Dielňa spája na jednom mieste tvorcov – básnikov, prozaikov, autorov detských kníh, prekladateľov, ktorí píšu v  tzv. malých alebo exotických jazykoch, a umožňuje im prostredníctvom mostového jazyka (väčšinou angličtiny) navzájom spoznávať svoje diela, kultúru, myslenie. Výsledkom nemá byť ani tak určitý počet básní či textov preložených do ďalších jazykov, ale skôr kultúrna, tvorivá a intelektuálna výmena: rozhovory o prekladaní, o tvorbe, o živote…

Pri výbere krajín, ktoré LIC oslovilo na spoluprácu, sme vychádzali z toho, aby sa na Slovensku stretol mix básnikov od západu Európy až po Orient. Kto príde, a najmä ako bude takáto skupina spolu fungovať, to bola veľká neznáma. Šťastena k  nám však bola láskavá: na posledných dvoch dielňach sa stretli básnici, ktorí napriek tomu, alebo možno práve preto, že boli každý sám výraznou osobnosťou, spoločne vytvorili nesmierne funkčný organizmus. Tretia dielňa túto pozitívnu skúsenosť potvrdila.

Predstavme si teraz slovami vedúceho dielne Toma Powa (na foto s Alinou Talybovou) osem básnikov:

Alina Talybova (Azerbajdžan)
Alina tvorí poéziu od detstva. Hoci svoje tri básnické zbierky napísala po rusky, cítiť v nich hlboký vzťah k azerskej kultúre a jej tradíciám. Alina sa venuje aj prekladu, je novinárkou a organizátorkou každoročného festivalu Literárne Baku.

Tiziana colusso (Taliansko)
Tiziana je prozaička, poetka, redaktorka literárneho časopisu Formafluens a  aktívna organizátorka literárneho života v  Taliansku. Jej poézia je ambiciózna a hravá, odráža záujem o iné kultúry, ale aj o svoju vlastnú. Tiziana je plná života a energie…

Eva Luka (Slovensko)
Eva patrí medzi najvýraznejšie a  najoriginálnejšie hlasy súčasnej slovenskej poézie. Pracovať s  Evou poetkou a  Evou prekladateľkou je privilégium. V jej poézii rezonuje mýtus, no je to mýtus ukotvený v realite. Eva nemá rada prirovnania, vraví, že v živote nič nie je ako niečo iné, všetko jednoducho je.

Gabriel Rosenstock (Írsko)
Gabriel je básnik, esejista, haikuista, prozaik a prekladateľ. Píše v írskej gaelčine. Zanietene sa venuje všetkému okrajovému a  vytváraniu spojív medzi menšinovými kultúrami. Prekladá do gaelčiny z  mnohých európskych jazykov, čím ju ustavične obohacuje. Preto je aj obľúbeným autorom detských kníh. Jeho poézia je lyrická a  živá, prestúpená írskym folklórom a  mýtmi, no súčasne je otvorená vplyvom z Japonska a Indie, krajín, ktoré dobre pozná.

Artis Ostups (Lotyšsko)
Artis patrí k výrazným mladým hlasom lotyšskej poézie. Za svoju prvú zbierku Súdruh sneh bol nominovaný na najprestížnejšiu lotyšskú literárnu cenu. Jeho básne a  básne v próze sa týkajú krajiny a pamäti. Artis je náročný na seba ako autora a je náročný aj na svojho prekladateľa. Ale je to preto, že si jeho tvorba zasluhuje najvyššiu pozornosť.

Hilari de Cara (Španielsko)
Hilari patrí k  najvýznamnejším po katalánsky píšucim spisovateľom. Nie je len básnik, ktorý získal početné ocenenia, ale aj prozaik, esejista, redaktor a prekladateľ. Niekoľko rokov žil v New Yorku, jeho domovom je však Mallorca. Je Katalánec rodom aj presvedčením. Jeho poézia je bohatá, sugestívna, často erotická a znepokojujúca.

Vishnu khare (India)
Vishnu (na foto) je žijúca legenda: básnik, prekladateľ, literárny a filmový kritik, novinár a scenárista. Jeho práce boli preložené do mnohých jazykov, takže je to skutočný B á s n i k sveta. Píše po hindsky a po anglicky. Prekladá aj z češtiny, dokonca po česk y t r o chu hovorí. Za svoju poéziu získal v Indii najvyššie štátne vyznamenanie. Jeho básne sú filozofické, ironické až štipľavé, no nikdy nestrácajú humor ani súcit s ľudskou existenciou.

Tom Pow (Veľká Británia)
O Tomovi Powovi povedala Eva Luka: „Tom je škótsky básnik, prozaik, autor rozhlasových hier a  cestopisov píšuci po anglicky. Za svoju poéziu získal viaceré ocenenia. Posledných päť rokov pracuje na projekte o vymierajúcich európskych dedinách, o  ktorých napísal zbierky Dedina a cestaV inom svete – vymierajúce európske dediny.“

V  Artotéke Mestskej knižnice v  Bratislave čítali 13. júla po spoločne strávenom týždni básne vo svojich jazykoch všetci autori okrem Tiziany Colusso. Slovenská poetka Eva Luka mala na prezentácii mimoriadny podiel, lebo texty účastníkov nielen výborne preložila do slovenčiny, ale aj citlivo predniesla. Stretnutie tak bolo výnimočné rôznosťou rečí, atmosférou spriaznenosti napriek kultúrnym i  zemepisným vzdialenostiam. Škoda len, že neprišiel nik z  pozvaných novinárov… Chvíle, keď na Slovensko zavítajú takéto básnické osobnosti, si zaslúžia viac pozornosti a sú vhodnou príležitosťou na pozitívnu žurnalistiku.