Pri príležitosti 21. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil 7. januára 2014 prezident SR Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznamenania. Medzi ocenenými boli aj jazykovedec Jozef Mistrík, spisovateľ Rudolf Dobiáš a dramatik Karol Horák.

Jozefovi Mistríkovi udelil  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti slovenskej jazykovedy.

Rudolfovi  Dobiášovi  udelil Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd.

Karolovi Horákovi udelil Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.