Štátne vyznamenania

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odovzdal v historických priestoroch Slovenskej národnej rady v Bratislave 7. januára najvyššie štátne vyznamenania. Medzi vyznamenanými boli aj úspešní autori kníh.  

 

Pavol Strauss
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy - in memoriam
za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry
Klára Buzássyová
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy, osobitne jazykovedy a lingvistickej tvorby
Milan Vároš
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry
Dezider Banga
Rad Ľudovíta Štúra III. triedy
za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, osobitne rómskej
literatúry
 Šebastián Labo
Pribinov kríž III. triedy

za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj