Štátne vyznamenania spisovateľom

Prezident SR Andrej Kiska udelil 8. januára 2019 štátne vyznamenania tridsiatim osobnostiam slovenského politického, spoločenského, kultúrneho a vedeckého života. Vo svojom prejave okrem iného uviedol: „Slovenská republika oslavuje 26 rokov od svojho vzniku. Je milou, dôstojnou a zároveň dôležitou tradíciou pri príležitosti narodenín moderného demokratického Slovenska vyznamenať osobnosti, ktoré významne prispeli k zdravému rozvoju našej krajiny, jej slobody, kultúrnosti a prosperity. Je to šanca vyzdvihnúť zásluhy žien a mužov najlepšie reprezentujúcich hodnoty, na ktorých naša spoločnosť stojí a ktorými by sme sa mali riadiť pri našom spolunažívaní. Tak ako každý rok bol výber ťažký, pretože tých, ktorí by si dnes ocenenie zaslúžili, je na Slovensku  určite viac. Známych, ale aj menej známych občanov našej krajiny, na ktorých môžeme byť právom hrdí.“

Vyznamenania boli udelené aj niekoľkým osobnostiam, ktoré pôsobia v oblasti literatúry a knižnej kultúry:

Péter Hunčík získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti.

Jana Juráňová získala Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti.

Ľubomír Longauer získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, výtvarného umenia a dizajnu.

Dušan Mitana získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj oblasti kultúry, básnickej tvorby a literárnej činnosti.