Štátne vyznamenanie Pavlovi Dvořákovi

Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky udelil dňa 1. januára 2008 prezident SR Ivan Gašparovič štátne vyznamenania.

Udelil ich dvadsiatim dvom osobnostiam za významné a šľachetné činy a za prínos pre Slovenskú republiku v profesnej oblasti. Z literátov tento rok vyznamenal Pavla Dvořáka Pribinovým krížom II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky; Dušan Roll takisto dostal Pribinov kríž II. triedy a Viliam Ján Gruska Pribinov kríž III. triedy.

Náš spolupracovník Pavel Dvořák (nar. 1937) vyštudoval históriu na FF UK v Bratislave, pracoval ako redaktor vo viacerých redakciách novín a časopisov a vo vydavateľstvách. Ako autor literatúry faktu sa venuje predovšetkým popularizácii dejín Slovenska a Slovákov v knižných publikáciách, v televíznych seriáloch. Od roku 1992 vedie vlastné vydavateľstvo Rak. Pre Literárne informačné centrum ako editor pripravuje profilovú edíciu Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov (v plánovanej 14-zväzkovej sérii dosiaľ vyšlo 8 titulov). S autorským kolektívom slovenských historikov sa v nich po prvý raz uverejňujú pramenné historické svedectvá a materiály.

Z bibliografie Pavla Dvořáka: séria kníh Odkryté dejiny (slovenské dejiny od praveku po stredovek), Zlatá kniha Bratislavy, Podivný barón, Kto zabil Žingora, Krvavá grófka Alžbeta Bátoryová – fakty a výmysly; v súčasnosti sa venuje predovšetkým dejinám Bratislavy (zatiaľ vyšli Prvá kniha o Bratislave, Druhá kniha o Bratislave).

(suba)

Foto: A. Matuška