PhDr. Stanislav Šmatlák, DrSc.

Dňa 1. januára bol Pribinovým krížom I. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry od prezidenta SR Ivana Gašparoviča poctený literárny vedec Stanislav Šmatlák.

Literárny vedec, kritik a editor PhDr. Stanislav Šmatlák, DrSc. (narodený v roku 1925) patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej literárnej vedy druhej polovice 20. storočia.

 

Svoj bádateľský záujem zameral na metodologické problémy literárnej vedy. V literárnom výskume sa sústredil na dielo P. O. Hviezdoslava, interpretoval modernú poéziu, pozornosť venoval výskumu vzťahov českej a slovenskej literatúry, ale i detskej literatúre a nitrianskej škole. Najdlhšie pôsobil ako pedagóg na Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte UK, v Slovenskej akadémii vied a vo vydavateľstvách Smena a Slovenský spisovateľ. Je na dôchodku, žije v Bratislave. V Literárnom informačnom centre vydal významné dielo: Dejiny slovenskej literatúry I, II.

(suba)


Pozri: Album slovenských spisovateľov - Stanislav Šmatlák 

Naše e-knihy: S. Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry I
                       S. Šmatlák: Dejiny slovenskej literatúry II