Skončil sa 7. ročník frankofónneho festivalu Cap à l´Est

Štiavnicu zdobila poézia

Tento ročník medzinárodného festivalu poézie, divadla a hudby priniesol do Banskej Štiavnice (18. –22. augusta) niekoľko noviniek. Napriek tomu, že festival neexpandoval časovo, ani počtom účastníkov, v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi sa rozšíril o smerovanie na Západ, keďže jeho hlavnou témou bola portugalská kultúra. Prezentoval ju osobnou účasťou básnik mladšej strednej generácie Rui CÓIAS, ktorý priblížil svoju tvorbu v samostatnom programe, kde jeho verše zazneli  portugalčine, francúzštine a slovenčine, aj v tradičnom spoločnom vystúpení všetkých zúčastnených básnikov Babylon jazykov. Do poézie významného portugalského básnika Ramosa ROSA sa návštevníci mohli započúvať počas celovečerného predstavenia Nahý Boh. Jeho verše inscenované v autentických kulisách Starého zámku veľmi sugestívne interpretovali vo francúzštine Marc Zammit a Ophélia Teillaud a v slovenčine Zuzana Mikytová so sprievodom flauty Robina Tromana. S tvorbou a životom najvýznamnejšieho, ale aj najzáhadnejšieho portugalského básnika uplynulého storočia Fernanda PESSOA (1888 – 1935) veľmi pútavo zoznámil účastníkov a návštevníkov festivalu básnik a prekladateľ Ivan ŠTRPKA. Vo svojom zasvätenom a imaginatívnom rozprávaní pokračoval aj počas obeda a mohol by ho rozvíjať aj do večera, stále by mal čím zaujať poslucháčov. Okrem portugalskej poézie umožnil program festivalu hlbšie preniknúť do tradičnej portugalskej hudby fado prostredníctvom filmových predstavení a zaujímavej besedy pri okrúhlom stole. Ako jediný styčný bod slovenskej a portugalskej histórie, postavu významného portugalského kráľa Ferdinanda II., ktorý sa narodil v Antole, priblížil vo vyše dvojhodinovej prednáške náš prozaik, znalec histórie Anton HYKISCH. Jeho obsažné, fundované rozprávanie o Coburgovcoch a Koháryovcoch rozpútalo živú diskusiu medzi početným publikom.

Vyvrcholením básnickej časti festivalu bolo dvojjazyčné, francúzsko-slovenské, scénické uvedenie Hviezdoslavových Krvavých sonetov na nádvorí Starého zámku. Vďaka zakladateľovi a riaditeľovi festivalu Cap à l´Est Michelovi de MAULNE Hviezdoslavove verše v jeho réžii, v interpretácii Jozefa Šimonoviča a Jeana-Luca Debattica a s famóznym sprievodom violončelistu Jozefa Luptáka zazneli pod hviezdnou oblohou veľmi aktuálne a emotívne presvedčivo. Pre našu poéziu a celú kultúru je dosť príznačné, že práve Francúz prvýkrát uviedol Krvavé sonety v inscenačnej podobe, aby nám pripomenul ich stále platné posolstvo a znovuobjavil ich poetickú skvostnosť. Na tento moment upozornili aj slovenský prezident festivalu básnik a prekladateľ Albert MARENČIN na záver a poetka Mila HAUGOVÁ ešte na začiatku festivalu v programe venovanom Lýdii VADKERTI-GAVORNÍKOVEJ, v ktorom vystúpila s Danou PODRACKOU a Máriou FERENČUHOVOU. Vyzdvihla zásluhu Michela de Maulne na tom, že práve u nás založil festival, kde sa môže predstaviť slovenská poézia spolu s inými európskymi.

Stáli účastníci festivalu – poetka a prekladateľka Dagnia DREIKA z Lotyšska, Krystyna RODOWSKA z Poľska, Aksinia MIHAILOVA z Bulharska, spolu s belgickým spisovateľom a básnikom Guy GOFFETTOM žijúcim v Paríži a rumunskou poetkou Elenou VLADAREANU, ktorí sa na festivale zúčastnili prvýkrát, predstavili na spoločnej čítačke svoje nové i staršie verše v originálnom jazyku, v prekladoch do francúzštiny a slovenčiny. Svojím vystúpením znovu potvrdili, že v Štiavnici sa stretli poprední básnici, reprezentanti rozmanitosti európskych kultúr na vysokej úrovni. Albert MARENČIN svojimi prekladmi básní Bernarda NOËLA vzdal poctu tomuto významnému súčasnému francúzskemu básnikovi a esejistovi (ten sa pre chorobu nemohol osobne zúčastniť na festivale). O tom, že poézia rezonuje aj medzi mladými, presvedčili členovia slovenskej kapely Pas de pitié!, absolventi francúzskych gymnázií, ktorí zhudobnili a interpretovali verše francúzskych básnikov a svojím vystúpením si podmanili početné publikum.

Program tohto ročníka festivalu Cap à l´Est obohatili aj účastníci Medzinárodnej dielne prekladu poézie, ktorá sa prvý raz konala v Banskej Štiavnici (od 16. do 23. augusta) ako prvá zo série troch prekladateľských dielní (organizuje ich Literárne informačné centrum s partnerskou organizáciou Literature Across Frontiers vo Walse s podporou grantu Európskej komisie). Na prekladateľskej dielni sa zúčastnili šiesti básnici/prekladatelia: z Alžírska Samira Negrouche, z Arménska Nune Abrahamyan, z Bosny Ibrahim Spahić, z Maďarska Marcell Szabó, z Portugalska Daniel Jonas a Slovensko reprezentovala Mária Ferenčuhová.

Výsledky svojej práce, vzájomné preklady básní prezentovali v samostatnom programe.

Marta Bábiková