Štipendisti z krajín V4 opäť v Bratislave

Štyria autori, ktorí získali pobytové štipendium Medzinárodného vyšehradského fondu na tvorivý pobyt v Bratislave, nastúpili tento týždeň na svoj trojmesačný pobyt. Sú to český prozaik Jaroslav Balvín, maďarský básnik a prozaik Tibor Babiczky, poľský básnik a prekladateľ Zbigniew Machej a slovenská dramatička Michaela Zakuťanská. Bratislavská verejnosť sa s nimi môže stretnúť počas Dní slovenskej literatúry (16.—19. októbra) a na ich samostatnom vystúpení v druhej polovici novembra.

Viac informácií o vyšehradskom pobytovom štipendiu (Visegrad Residency Scholarship Program) nájdete na www.villa.org.pl