Štipendium Mileny Jesenskej pre skúsených žurnalistov

Skúsení a renomovaní novinári z celej Európy majú jedinečnú príležitosť na absolvovanie výskumného projektu v Rakúsku. Viedenský Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) ponúka vybraným uchádzačom možnosť trojmesačného pobytu. V rámci štipendia Mileny Jesenskej môžu skúsení novinári s bohatou publikačnou činnosťou a širokým záujmom o aktuálne spoločenské otázky nerušene pracovať na vlastnom tematickom probléme. Predmet bádania by mal byť relevantný pre jednu z výskumných priorít IWM. Výzva je zameraná predovšetkým na kultúrnych novinárov, pričom pod pojmom kultúra sa rozumie široký záber intelektuálnych a umeleckých sfér. Štipendium Mileny Jesenskej zahrňuje ubytovanie vo Viedni, miesto na prácu s pripojením na internet, ako aj finančný príspevok vo výške 7630 EUR a cestovný grant. Záujmom IWM je dať príležitosť predovšetkým skúseným a spoločensky rešpektovaným novinárskym osobnostiam. Začínajúci žurnalisti, ako aj študenti budú preto rovno zamietnutí. Žiadatelia nájdu pokyny k prihláške na stránke www.iwm.at/Fellowships. Termín doručenia prihlášky je najneskôr do 10. apríla 2012.