Štipendium Paula Celana pre prekladateľov z oblasti spoločenských vied

Je určené prekladateľom kanonických textov a súčasných textov z oblasti spoločenských vied. Špeciálny dôraz sa kladie na významné práce napísané autormi z východnej Európy a ženami – vedeckými pracovníčkami.

Uzávierka žiadostí je  25. marca 2012. Podrobné informácie možno nájsť na: www.iwm.at/fellowships.htm