Národná organizácia na podporu šírenia írskej literatúry v zahraničí Idirmhalartán Litríocht Éireann (Ireland Literature Exchange) ponúka štipendijné pobyty v Írsku v dĺžke maximálne jeden mesiac skúseným prekladateľom, ktorí majú s vydavateľom uzavretú zmluvu na preklad írskeho autora. Prekladať do materinského jazyka možno z írčiny aj z angličtiny.

Uzávierka žiadostí je 23. marca 2007.

Podrobné informácie o tom, čo má žiadosť obsahovať a kam ju treba adresovať, na požiadanie poskytuje Oddelenie zahraničných aktivít LIC: oza@litcentrum.sk.

(im)