Stojan Lekoski prezentoval preklady slovenských autorov v macedónčine

Macedónsky prekladateľ slovenskej literatúry Stojan Lekoski po rokoch neprítomnosti na Slovensku vlani v júni strávil dva týždne na štipendijnom pobyte na Slovensku a tento rok k nám zavítal opäť. Aj s balíčkom preložených diel.

Zo šiestich titulov s vročením 2004 je najčerstvejšia knižočka Súčasná slovenská dráma - výber autorov E. Maliti - Fraňová a Roman Olekšák.
           Využili sme prítomnosť S. Lekoského a pripravili sme stretnutie s dramatikmi, ktorých hry prekladal: s Evou Maliti - Fraňovou (preložil jej hru Krcheň nesmrteľný) a s mladým dramatikom Romanom Olekšákom (hra Negativisti). Stretnutie sa uskutočnilo 3. júna o 14.00 hod. v Literárnom informačnom centre. Malo komorný, priam priateľský charakter, na ktorom sa prekladateľ po prvýkrát stretol s dramatikmi. No prišli aj osobnosti, s ktorými sa prekladateľ stretáva už roky a ich pracovné vzťahy prerástli do priateľských: Jaroslav Rezník, Viktor Timura, ale aj Mária Ďurišinová, manželka prof. Dionýza Ďurišina, ktorý zomrel pred siedmimi rokmi. Za Literárne informačné centrum sa na stretnutí zúčastnili: Alexander Halvoník, Miroslava Vallová, Anton Baláž a Ľubica Suballyová.

Najčerstvejšími prekladmi z tohtoročnej "slovenskej produkcie" prekladov do macedónčiny sú spomenuté dve hry, ktoré vyšli v jednom zväzku pod názvom Súčasná slovenská dráma.
           O ich výbere nám S. Lekoski povedal: "Minulý rok som dostal návrh od nášho ministerstva kultúry, aby som zo Slovenska priniesol texty súčasnej drámy. Obrátil som sa na Literárne informačné centrum a pán Anton Baláž mi poskytol zborníky divadelných hier z Divadelného ústavu. Bolo to vlani v decembri. Zároveň som ho požiadal, aby mi odporúčal, ktoré z hier by bolo zaujímavé preložiť - a jeho odporúčanie sa stalo realitou. Preložené hry mali predovšetkým dostať macedónske divadlá (Macedónsko má 10 divadelných scén), ale zdalo sa mi, že ponúknuť len 10 kópií prekladu je málo - a tak som tieto texty vydal knižne (vyšli vo vyd. Grigor Prličev v náklade 300 ks, sú v bežnej knižnej distribúcii - pozn. red.)."

Mladého dramatika Romana Olekšáka dosiaľ neveľmi poznáme, a tak nám o sebe povedal: ,,Mám za sebou tri roky pôsobenia v amatérskom divadle, kde sme robili autorské hry; boli to kolektívne veci. Keď som začal študovať na VŠMU, možno preto, lebo som nemohol tvoriť autorsky - školské práce boli predsa len o niečom inom - začal som písať hry, ktoré už boli komponované. Mal som šťastie - aj vďaka tomu, že som už mal kontakt s divadlom - že hry mali od začiatku ohlas a vyšli aj tlačou; monodráma vyšla v časopise Divadlo v medzičase, hra Neha bola ocenená v súťaži A. Radoka (ďalšie boli ocenené v súťažiach Dráma). Napočudovanie hry zarezonovali, ale je pravda, že dostať hru na javisko je predsa len niečo iné a nemusí to vždy závisieť len od kvality textu. V našom kultúrnom kontexte je divadiel dosť málo, a tým je aj malá šanca riskovať nejakou hrou - divadlá nechcú uvádzať niečo, ak nemajú istotu, že hra sa bude hrať dlhšie. Z toho, čo sa doteraz podarilo inscenovať, hru Negativisti komárňanské ochotnícke divadlo práve prezentuje na celoslovenskej prehliadke. Ľuďom sa tá hra páči... Mám pocit, že na Slovensku je akási bázeň pred niečím, za čím nestojí autorita. Asi chvíľu potrvá, keď sa od toho oslobodíme - napríklad v Nemecku v podstate každý autorský text veľmi rýchlo nachádza realizáciu na javisku, aj keď len s jedným uvedením, s troma-štyrmi reprízami, ale skúsia to. No ja sa nemám čo sťažovať, všetky hry, ktoré som napísal, vyšli tlačou a aspoň nejakým spôsobom žijú. Aj keď nie divadelne, aspoň literárne. Aj tento preklad je toho dôkazom..."

Istotne nás, a predovšetkým autorov samých, zaujímajú perspektívy inscenovania hier, napokon na Slovensku je Krcheň nesmrteľný už druhý rok v repertoári Slovenského národného divadla a aj mladý dramatik Roman Olekšák bude o desať dní debutovať na našej prvej činohernej scéne ako autor jednoaktovky Ticho, ktorú režíruje Ľubomír Vajdička (a len pár dní predtým absolvuje štátne skúšky na Vysokej škole múzických, v odbore divadelná dramaturgia a réžia).

Z tohtoročných titulov slovenských autorov, ktorých Stojan Lekoski preložil do macedónčiny a vydal v Skopje, priniesol nasledovné knižné vydania:
           Výber z poézie J. Rezníka s názvom Úsmev (Nasmevka) a krátke poviedky o detstve R. Schustera Pre(r)údium Es dur; výber z básní J. Leikerta Rozčerené kruhy (Voznemireny krugovy); Svetová literatúra perom a dlátom - príhovor D. Ďurišina na medzinárodnom kongrese slavistov v Bratislave 1993, s reprodukciami plastík ak. sochára Ludvíka Korkoša; pôvodná zbierka poézie Margity Ivaničkovej Všetkým dňom stvorenia (Sozdavana vo site dni). 

          Ľubica Suballyová
Foto: Andrej Matuška