Americký románopisec Sidney Kirkpatrick stvárnil v  knihe Hitlerove posvätné relikvie (preklad Oto Havrila, Ikar 2011) zaujímavú historickú tému. Vychádzal z vojnových záznamov, archívnych dokumentov, korešpondencie, denníkov a  nepublikovaných spomienok profesora dejín umenia Kalifornskej univerzity Waltera Horna. Bol to nemecký emigrant, ktorý počas vojny pôsobil v spravodajských službách 3. americkej armády. Počas výsluchov zajatcov v belgickom Namure sa dozvedel o vzácnom poklade v  tajnom bunkri pod hradom v  Norimbergu – o korunovačných klenotoch Svätej rímskej ríše. Mali byť ,,mocnou zbraňou, ktorú používali nacisti na legitimizáciu führerovej tisícročnej ríše“. Verili totiž, že klenoty majú mystický význam. Horna vymenovali za vedúceho pátracieho tímu, a  tak sa v  rozpätí niekoľkých mesiacov začal odvíjať dej napínavého, doslova detektívneho príbehu. Náročná úloha si vyžiadala hľadať historické súvislosti a trpezlivo analyzovať informácie z  vypočúvaní podozrivých. Horn si uvedomil, že krádež klenotov, ktoré sa nedali predať, nedali sa za ne nakupovať zbrane ani potraviny, mali cenu iba pre budúceho vládcu. To ho priviedlo ku konečnému odhaleniu. Pochopil, že nešlo iba o zmiznutie posvätných predmetov, ale o snahu, aby sa tieto symboly vlády nad svetom nedostali do rúk spojencov.