Stratené slovenské  poklady 2.

Za knihu Stratené slovenské  poklady 1 (Osudy umeleckých pamiatok šľachty a panovníkov) získal Milan Vároš Cenu Klubu spisovateľov literatúry faktu, Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru, medzinárodnú Cenu E. E. Kischa aj Vianočnú cenu Matice slovenskej. Stratené slovenské  poklady 2. Osudy našich umeleckých diel a pamiatok (najmä v maďarských múzeách a galériách) sú samostatným pokračovaním tohto diela. Ide o napínavé, miestami až dobrodružné, ale pričasto trpko-smutné rozprávanie o osudoch našich umeleckých diel, ktoré ,,sa stratili“, predali alebo čudesne kľukatými cestami premiestili do zahraničných múzeí a galérií alebo súkromných zbierok, takisto v cudzine. Slávnostná prezentácia knižnej novinky sa konala  v novembri v nabitom bratislavskom klube spisovateľov za prítomnosti autora, riaditeľa vydavateľstva Matice slovenskej Stanislava Muntága a predsedu MS Jozefa Markuša.