Stredoškoláci a knihy

Výsledky výskumu stavu a úrovne čítania v SR, ktorý sa tentoraz zameral na stredoškolákov, práve vyšli knižne v záverečnej správe Čítanie 2007. V porovnaní s dlhodobou štúdiou dospelej populácie a desaťročných detí z minulých rokov výskum medzi stredoškolákmi nezistil nijaké mimoriadne zvláštnosti, najmä pokiaľ ide o aktívny vzťah k beletrii a k odbornej literatúre. Najvýraznejšie azda vystupuje do popredia priemerný údaj o každodennom čítaní krásnej literatúry. Takýchto čitateľov beletrie je totiž v stredoškolskej populácii výrazne menej ako v dospelej populácii. V priemere 6,8 percenta, kým u dospelých sa tento údaj v uplynulých rokoch stabilne pohyboval medzi 8 až 9 percentami. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o nezdravú deviáciu či aspoň varujúcu štatistickú odchýlku od priemeru dospelých. Ak sa však na tento ukazovateľ pozrieme podľa typu školy, zistíme, že do uvedenej priemernej hodnoty prispievajú učňovské školy 3,8 %, učilištia s maturitou 4,9 %, stredné odborné školy 7,1 % a  gymnáziá 7,8%. Študenti stredných odborných škôl a gymnázií sa teda veľmi tesne približujú k priemernému stavu v celej populácii. Nižšie zastúpenie pravidelných čitateľov beletrie medzi stredoškolskou mládežou je skôr prirodzenou súčasťou ich životného štýlu. Náš  výskum potvrdil v dennom režime stredoškolákov – v porovnaní s dospelou populáciou – oveľa viac športových a spoločenských aktivít, ako  diskotéky, koncerty, rôzne party, tematické pop-festivaly a podobne. Aj ich deň má len 24 hodín. A tak možno konštatovať, že aj v hodnotovom rebríčku stredoškolákov má dobrá kniha dôstojné miesto.

Peter Valček